Fredag 1 oktober

11:00 till 12:00

Ankomst och registrering

Folkets Hus, Överklinten

12:00

Inledning

Inledning av Arne Müller, konferensens moderator.

 

Arne Müller

12:20

Välkommen

Välkomnande av Patrik Nilsson, kommunalråd i Robertsfors.

 

12:30

Jesper Larsson

”Uppgång och nedgång i det norrländska jordbruket”.

 

Jesper Larsson

13:15

Ingvar Persson

”Livsmedelsproduktion i ett hållbarhetsperspektiv”.

 

Ingvar Persson

14:00

Paus – Fika

 

14:30

Västerbottens landshövding Helene Hellmark Knutsson.

 

Helene Hellmark Knutsson

14:45

Lena Friborg

Region Västerbotten presenterar länets livsmedelsstrategi.

 

Lena Friborg

15:00

Gunnar Rundgren

Pratar om de långsiktiga och globala utvecklingstrenderna och hur de påverkat både mat och jordbruk, samt hur ett mer uthålligt matsystem kan fungera rent jordbruksmässigt.

 

16:15 – 17:00

Frågestund, samtal, avslutning

 

19:00

Middag på Överklintens Kvarn (förbokas).

 

Lördag 2 oktober

10:00

Inledning av Arne Müller

 

Arne Müller

10:15

Ann-Helen Meyer von Bremen

Talar om den aktuella situationen idag, den nationella livsmedelsstrategin och de olika alternativ som växer fram samt hur man kan förändra.

 

Ann-Helen Meyer von Bremen

11:15

Lunch

 

12:15

Anna Kireeva

Belyser den lokala hållbara matproduktionen på Ryska datjor. Anna deltar via länk.

 

Anna Kireeva

12:35

Hanh Huynh

Öjebyns Agro Park ”Norrländsk grönsaksodling – oanade möjligheter och nyttiga erfarenheter”.

 

Hanh Huynh

12:55

Carl-Johan Waller

Berättar om Burträsk slakteri och saluhallen som möjliggör för mindre uppfödare att få ut sina produkter till kunder.

 

Carl-Johan Waller

13:15

Anki Berg

Berättar om projektet MatSam.

 

Anki Berg

13:35

Anna Karin Karlsson

Hållbarhetsdirektör Norrmejerier. Berättar hur Norrlands största livsmedelsföretag arbetar med hållbarhet.

 

Anna Karin Karlsson

14:00

Paus – Fika

 

14:30

Frågestund, samtal och avslutning.

 

Hjärtligt välkomna!

PS: Programmet kan komma att finjusteras. Pandemin och FHM sätter naturligtvis gränserna för evenemanget, men vi hoppas och räknar med att vaccinet hejdat viruset så att arrangemanget kan genomföras som planerat.

Tack till våra samarbetspartners