"Lokal mat inom planetens gränser"

Jämmerdalen 2021

Jämmerdalen 2021
Maten står i centrum på årets upplaga av landsbygdskonferensen Jämmerdalen – i Västerbottens vackraste Överklinten!

ATT vi idag har tillgång till mat, det är i ordets rätta bemärkelse livsviktigt. Men ska mänskligheten i framtiden, våra barn och barnbarn, även de ha tillgång till nyttig mat i tillräcklig omfattning, då är det hög tid att vi också fokuserar på HUR maten produceras.

Klimatet förändras och den biologiska mångfalden utarmas i samma takt som världens landsbygder; lokal mat på planetens villkor är därför en nyckelfråga för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Jämmerdalen 2021 vill undersöka hur en långsiktigt uthållig livsmedelsförsörjning kan se ut i Västerbotten.

Under två dagar i oktober har vi glädjen att presentera oerhört spännande, kunniga och inspirerande föreläsare, bl.a. Gunnar Rundgren (samhällsdebattör, författare/föreläsare, jordbrukskonsult mm) och Ann-Helen Meyer Von Bremen (författare, journalist mm), som tillsammans driver Sunnansjö Gård. Aktuella med boken ”Kornas planet”.

 

Arrangörer: Landsbygdskonferensen Jämmerdalen, Studieförbundet Vuxenskolan i Robertsfors, Folkets Hus i Överklinten, Hushållningssällskapet Norrbotten och Västerbotten.

Hjärtligt välkomna!

Jämmerdalen 2021

Plats: Folkets Hus i Överklinten,
Kvarnvägen 9, 915 91 Robertsfors.

Tid: Fredag 1 okt – Lördag 2 okt 2021

Fredag 1 oktober 2021

11:00 till 12:00

Ankomst och registrering

Folkets Hus, Överklinten

12:00

Inledning

Inledning av Arne Müller, konferensens moderator.

 

Arne Müller

12:20

Välkommen

Välkomnande av Patrik Nilsson, kommunalråd i Robertsfors.

 

12:30

Jesper Larsson

”Uppgång och nedgång i det norrländska jordbruket”.

 

Jesper Larsson

13:15

Ingvar Persson

”Livsmedelsproduktion i ett hållbarhetsperspektiv”.

 

Ingvar Persson

14:00

Paus – Fika

 

14:30

Västerbottens landshövding Helene Hellmark Knutsson.

 

Helene Hellmark Knutsson

14:45

Lena Friborg

Region Västerbotten presenterar länets livsmedelsstrategi.

 

Lena Friborg

15:00

Gunnar Rundgren

Pratar om de långsiktiga och globala utvecklingstrenderna och hur de påverkat både mat och jordbruk, samt hur ett mer uthålligt matsystem kan fungera rent jordbruksmässigt.

 

16:15 – 17:00

Frågestund, samtal, avslutning

 

19:00

Middag på Överklintens Kvarn (förbokas).

 

Lördag 2 oktober 2021

10:00

Inledning av Arne Müller

 

Arne Müller

10:15

Ann-Helen Meyer von Bremen

Talar om den aktuella situationen idag, den nationella livsmedelsstrategin och de olika alternativ som växer fram samt hur man kan förändra.

 

Ann-Helen Meyer von Bremen

11:15

Lunch

 

12:15

Anna Kireeva

Belyser den lokala hållbara matproduktionen på Ryska datjor. Anna deltar via länk.

 

Anna Kireeva

12:35

Hanh Huynh

Öjebyns Agro Park ”Norrländsk grönsaksodling – oanade möjligheter och nyttiga erfarenheter”.

 

Hanh Huynh

12:55

Carl-Johan Waller

Berättar om Burträsk slakteri och saluhallen som möjliggör för mindre uppfödare att få ut sina produkter till kunder.

 

Carl-Johan Waller

13:15

Anki Berg

Berättar om projektet MatSam.

 

Anki Berg

13:35

Anna Karin Karlsson

Hållbarhetsdirektör Norrmejerier. Berättar hur Norrlands största livsmedelsföretag arbetar med hållbarhet.

 

Anna Karin Karlsson

14:00

Paus – Fika

 

14:30

Frågestund, samtal och avslutning.

 

Föreläsare 2021

Ann-Helen Meyer von Bremen 

Journalist, författare och debattör, och skriver om lantbruk, mat och miljö. Sedan några år tillbaka är hon också ekologisk månskensbonde på gården Sunnansjö i Uppland tillsammans med Gunnar Rundgren. De odlar grönsaker och äger åtta kor. Hennes blogg heter: hungryandangry.se

Böcker:
Jorden vi äter, tillsammans med Gunnar Rundgren

Makten över matkassen  tillsammans med Anders Ingvarsson

Kornas planet tillsammans med Gunnar Rundgren

Gunnar Rundgren

Startade 1977  Torfolk Gård. Pionjär inom ekologisk odling och livsmedelsförädling.1985 var han med och grundade organisationen KRAV och han var dess första ordförande och sedermera verksamhetsledare. Gunnar var ordförande för den internationella samarbetsorganisationen för ekologiskt lantbruk, 2000-2005. Under perioden 1996-2012 arbetade han mycket med global utveckling av ekologiskt lantbruk där han lett projekt på flera håll i världen, med uppdragsgivare som FN , Världbanken och Sida. Gunnar är ledamot av Kungliga Skogs och Lantbruksakademin.  Gunnar är Aronomie Hedersdoktor. Han har skrivit ett antal böcker senast  Den stora ätstörningen 2016 och Kornas planet 2020. Gunnar bloggar på http://tradgardenjorden.blogspot.com/

.

Hanh Huynh

Hahn Huynh

Forskare vid Hushållnings-sällskapet Öjebyns Agro Park.
Norrländsk grönsaksodling – oanade möjligheter och nyttiga erfarenheter

Att odla är en konst – att sälja är en utmaning. Odlingssäsongen i norra Sverige är kort och intensiv, och man slutar aldrig att förvånas över de långa sommardagarnas positiva inverkan på växtkraften. Med rätt sortval och odlingsteknik kan det mesta odlas med imponerande resultat och produkter som smakmässigt är oöverträffliga. Fler och fler har gjort den upptäckten, odlare men även konsumenter, och intresset för lokalproducerat är en positiv trend. Nya säljkanaler för direktförsäljning underlättar mötet mellan odlare och konsumenter. Visst borde den norrländska grönsaksodlingen gå en ljusnande framtid tillmötes?

.

Anna Karin Karlsson

Anna-Karin Karlsson

Hållbarhetsdirektör Norrmejerier medlem i ledningsgruppen. Anna-Karin är ansvarig för Norrmejeriers hållbarhetsprogram.
Norrmejerier är ett av Norrlands största livsmedelsföretag.

Anna Kireeva

Rysk frilansjournalist och arktisk miljöjournalisat baserad i Murmansk.
Medförfattare och utgivare av flertalet rapporter om kärnkraft, strålningssäkerhet, olje och gasfrågor samt många andra miljöfrågor.
Frilansjournalist för flera europeiska nyhetsmedier.
Undervisar och föreläser om aspekter av arktiskt liv, miljö och journalism i den Ryska delen av Barentsregionen.

Jesper Larsson

Universitetslektor, avdelningschef vid avdelningen för agrarhistoria vid SLU Ultuna. Han forskar också om  gemensamt ägda och nyttjade naturresurser.

Anki Berg

Konsult, Kulturvetare, företagare, ledamot av tunnmbrödsakademin, Aktuell med projektet MATSAM. Ett samarbetsprojekt med råvaruproducenter och råvaruförädlare.

Arne Müller

Moderator under landsbygdskonferensen Jämmerdalen i Överklinten. Frilansjournalist och författare.

Böcker:
KliMat. På jakt efter den hållbara maten.

Smutsiga miljarder
(den svenska gruvboomens baksida)

Norrlandsparadoxen (en utvecklingsdröm med problem)

Stockholm, städerna och resten.


Elbilen: och jakten på metallerna
.

Ingvar Persson 

Lantbrukskonsult och ekologisk rådgivare.
Livsmedelsproduktion i ett hållbarhetsperspektiv.

Lena Friborg

Strateg vid Region Västerbotten. Projektledare för Reginens Livsmedelsstrategi och projketet Mer mat från Västerbotten.

Carl-Johan Waller

Carl-Johan Waller

Slakterichef vid Burträsk slakteri. Ett småskaligt slakteri för slakt och styckning av lokalt uppfödda djur. Här presenteras även Burträsk saluhall som säljer lokalt odlade och förädlade produkter.

Tack till våra samarbetspartners