Årets föreläsare 2021

Ann-Helen Meyer von Bremen 

Journalist, författare och debattör, och skriver om lantbruk, mat och miljö. Sedan några år tillbaka är hon också ekologisk månskensbonde på gården Sunnansjö i Uppland tillsammans med Gunnar Rundgren. De odlar grönsaker och äger åtta kor. Hennes blogg heter: hungryandangry.se

Böcker:
Jorden vi äter, tillsammans med Gunnar Rundgren

Makten över matkassen  tillsammans med Anders Ingvarsson

Kornas planet tillsammans med Gunnar Rundgren

Gunnar Rundgren

Startade 1977  Torfolk Gård. Pionjär inom ekologisk odling och livsmedelsförädling.1985 var han med och grundade organisationen KRAV och han var dess första ordförande och sedermera verksamhetsledare. Gunnar var ordförande för den internationella samarbetsorganisationen för ekologiskt lantbruk, 2000-2005. Under perioden 1996-2012 arbetade han mycket med global utveckling av ekologiskt lantbruk där han lett projekt på flera håll i världen, med uppdragsgivare som FN , Världbanken och Sida. Gunnar är ledamot av Kungliga Skogs och Lantbruksakademin.  Gunnar är Aronomie Hedersdoktor. Han har skrivit ett antal böcker senast  Den stora ätstörningen 2016 och Kornas planet 2020. Gunnar bloggar på http://tradgardenjorden.blogspot.com/

.

Hanh Huynh

Hahn Huynh

Forskare vid Hushållnings-sällskapet Öjebyns Agro Park.
Norrländsk grönsaksodling – oanade möjligheter och nyttiga erfarenheter

Att odla är en konst – att sälja är en utmaning. Odlingssäsongen i norra Sverige är kort och intensiv, och man slutar aldrig att förvånas över de långa sommardagarnas positiva inverkan på växtkraften. Med rätt sortval och odlingsteknik kan det mesta odlas med imponerande resultat och produkter som smakmässigt är oöverträffliga. Fler och fler har gjort den upptäckten, odlare men även konsumenter, och intresset för lokalproducerat är en positiv trend. Nya säljkanaler för direktförsäljning underlättar mötet mellan odlare och konsumenter. Visst borde den norrländska grönsaksodlingen gå en ljusnande framtid tillmötes?

.

Anna Karin Karlsson

Anna-Karin Karlsson

Hållbarhetsdirektör Norrmejerier medlem i ledningsgruppen. Anna-Karin är ansvarig för Norrmejeriers hållbarhetsprogram.
Norrmejerier är ett av Norrlands största livsmedelsföretag.

Anna Kireeva

Rysk frilansjournalist och arktisk miljöjournalisat baserad i Murmansk.
Medförfattare och utgivare av flertalet rapporter om kärnkraft, strålningssäkerhet, olje och gasfrågor samt många andra miljöfrågor.
Frilansjournalist för flera europeiska nyhetsmedier.
Undervisar och föreläser om aspekter av arktiskt liv, miljö och journalism i den Ryska delen av Barentsregionen.

Jesper Larsson

Universitetslektor, avdelningschef vid avdelningen för agrarhistoria vid SLU Ultuna. Han forskar också om  gemensamt ägda och nyttjade naturresurser.

Anki Berg

Konsult, Kulturvetare, företagare, ledamot av tunnmbrödsakademin, Aktuell med projektet MATSAM. Ett samarbetsprojekt med råvaruproducenter och råvaruförädlare.

Arne Müller

Moderator under landsbygdskonferensen Jämmerdalen i Överklinten. Frilansjournalist och författare.

Böcker:
KliMat. På jakt efter den hållbara maten.

Smutsiga miljarder
(den svenska gruvboomens baksida)

Norrlandsparadoxen (en utvecklingsdröm med problem)

Stockholm, städerna och resten.


Elbilen: och jakten på metallerna
.

Ingvar Persson 

Lantbrukskonsult och ekologisk rådgivare.
Livsmedelsproduktion i ett hållbarhetsperspektiv.

Lena Friborg

Strateg vid Region Västerbotten. Projektledare för Reginens Livsmedelsstrategi och projketet Mer mat från Västerbotten.

Carl-Johan Waller

Carl-Johan Waller

Slakterichef vid Burträsk slakteri. Ett småskaligt slakteri för slakt och styckning av lokalt uppfödda djur. Här presenteras även Burträsk saluhall som säljer lokalt odlade och förädlade produkter.

Tack till våra samarbetspartners